Respiratoire revalidatie

BEGELEIDING VAN PATIËNTEN MET COPD (Chronisch obstructief pulmonair lijden)

WAT?

De revalidatie heeft als doelstelling de longcapaciteit te gaan optimaliseren, alsook symptoomreductie, verbeteren van de functionele status en verbetering van de “participatie” van de patiënt. (Hierdoor worden de gevolgen van de ziekte aangenomen en niet enkel de longziekte op zichzelf).

VOOR WIE?

  • Mensen met zowel chronisch longlijden als acute longproblemen.
  • Respiratoire revalidatie is gericht op zowel patiënten met chronisch longlijden als acute longproblemen, waarbij men klachten ondervindt en een reductie van de activiteiten van het dagelijkse leven.

HOE

De revalidatie van een longpatiënt is multidisciplinair, waarbij er dus meerdere gezondheids medewerkers met elkaar in contact staan.
Bij de kinesitherapeut gaan we te werk met een oefenprogramma die bestaat uit een combinatie van ademhalingsoefeningen, actieve oefentherapie en autogene drainage.

De ademhalingskinesitherapie specifiek wordt zowel aangeboden voor volwassenen, als baby’s/kinderen. Hierbij wordt de autogene drainage aangeleerd door de kinesitherapeut, waarna de patiënt deze actief kan uitvoeren.
Allerlei toestellen en hulpmiddelen kunnen gebruikt worden, waaronder een Flutter, positive expiratoire pressure (PEP), intrapulmonaire percussie ventilatie (IPV), cought assist, inspiratoire spiertraining…

AUTOGENE DRAINAGE

WAT?

Deze techniek werd ontwikkeld door Jean ChevaillIer met als doel de longen te ontdoen van overtollig slijm (mucus). De term autogene drainage werd gekozen omdat het de bedoeling is dat de drainage van de longen door de patiënt zelf actief wordt gedaan.

VOOR WIE?

  • baby’s en jonge kinderen
  • volwassenen met bv. bronchitis, bronchiolitis, longontsteking alsook bij aangeboren aandoeningen zoals mucoviscidose, primaire ciliarie, dyskinesie, …

Bij baby’s en jonge kinderen worden dezelfde principes toegepast om hen te helpen de ‘slijmpjes’ kwijt te geraken. Echter, baby’s en jonge kinderen zijn nog niet in staat de ademhalingsoefeningen zelf uit te voeren. Daarom wordt hier gesproken van geassisteerde autogene drainage.